Thủ tục mở trung tâm dạy tiếng Nhật

Thủ tục mở trung tâm dạy tiếng Nhật

Để mở được một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Nhật, phải tiến hành thực hiện các thủ sau:

Giai đoạn 1: Thủ tục xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thủ tục xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin phép mở trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Giai đoạn 2: Cấp phép hoạt động giáo dục.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tổ chức, cá nhân tiến hành làm thủ tục xin phép được cấp phép hoạt động giáo dục. Trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục bao gồm:

Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

https://tuvanltl.com/con-dau-cua-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *