Sơ yếu lý lịch giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Sơ yếu lý lịch giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Với bản chất là người quản lý điều hành, pháp luật đặt ra các điều kiện đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định như sau:

“2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chun sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Với quy định này, trong sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có các thông tin để chứng minh được rằng, giám đốc trung tâm ngoại ngữ đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Trong sơ yếu lý lịch của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tối thiểu phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

Thông tin cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi ở; số CMND…

Quá trình đào tạo: ghi đầy đủ thông tin về thời gian; tên cơ sở đào tạo; chuyên ngành đào tạo; bằng/chứng chỉ được cấp. Với những thông tin này nhằm chứng minh về trình độ học vấn có đáp ứng tiêu chuẩn Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Quá trình công tác: ghi đầy đủ thời gian, cơ quan công tác, chức vụ, địa chỉ và điện thoại. Thông tin này nhằm chứng minh về năng lực quản lý cũng như kinh nghiệm làm việc có đáp ứng được tiêu chuẩn đặt ra hay không.

https://tuvanltl.com/con-dau-cua-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com