Quy định về trung tâm ngoại ngữ 2018

Quy định về trung tâm ngoại ngữ 2018

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty tư vấn du học, nay chúng tôi muốn kinh doanh ngoại ngữ có cần xin giấy phép con hay không? Và trình tự, thủ tục xin như thế nào?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại công ty bạn muốn kinh doanh ngoại ngữ buộc phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật cho phép. Sau đó làm hồ sơ xin phép bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với việc công ty mở trung tâm ngoại ngữ có cần xin giấy phép con hay không pháp luật quy định như sau:

Tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014 danh mục về các ngành nghề có điều kiện, trong đó có ngành hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Vậy Trung tâm ngoại ngữ thuộc cơ sở giáo dục thường xuyên mà hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó khi công ty bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật cho phép và phải tiến hành xin giấy phép hoạt động (hay còn gọi là giấy phép con) tại Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo.

Đầu tiên công ty làm hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ. Khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, Công ty tiến hành làm thủ tục xin phép hoạt động giáo dục. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục được tiến hành như sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục bao gồm:

Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

https://tuvanltl.com/so-yeu-ly-lich-giam-doc-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *