Mở trung tâm tiếng anh cần thủ tục gì?

Mở trung tâm tiếng anh cần thủ tục gì?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty cổ phần không kinh doanh ngoại ngữ. Nay chúng tôi muốn mở trung tâm giảng dạy thì cần phải làm những thủ tục gì?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại công ty bạn không đăng ký kinh doanh ngoại ngữ do đó khi mở trung tâm ngoại ngữ cần tiến hành thực hiện các thủ tục sau:

Đâu tiên, bạn phải làm báo cáo gửi Phòng đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể kinh doanh giáo dục.

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh giảng dạy ngoại ngữ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh, giảng dạy ngoại ngữ công ty phải đáp ứng được các quy định về nhân sự, cơ sở vật chất, địa điểm giảng dạy…theo quy định của pháp luật và phải có giấy phép hoạt động (hay còn gọi là giấy phép con) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Khi đáp ứng các điều kiện về thành lập trung tâm ngoại ngữ, công ty bạn làm hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) để xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ và nếu đáp ứng được các điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật thì làm hồ sơ gửi Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo xin cấp phép hoạt động giáo dục.

Sau khi tiến hành các thủ tục trên và được cấp phép, công ty bạn có thể tiến hành hoạt động thành lập trung tâm và giảng dạy ngoại ngữ theo đề án đã trình cơ quan có thẩm quyền.

Để được tư vấn cụ thể hơn về trình tự, thủ tục bạn có thể liên hệ với chúng tôi LTL Consultants qua hotline: 090.145.1945.

https://tuvanltl.com/so-yeu-ly-lich-giam-doc-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *