Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề được quy định chi tiết trong Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy Xem thêm

Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ

Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ Để mở một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động, Xem thêm