Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ Câu hỏi: Tôi dự kiến mở trung tâm tiếng Nhật vào đầu năm 2021. Hiện tôi đã tìm được người làm giám đốc trung tâm tiếng Nhật của tôi. Anh này có bằng Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020 Câu hỏi: Tôi đã thành lập công ty và xin được Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ do Sở giáo dục và Đào tạo cấp. Tôi nghĩ như vậy là Xem thêm

Mở trung tâm tiếng Anh online

Mở trung tâm tiếng Anh online Câu hỏi: Nhận thấy tình hình dịch bệnh còn kéo dài và sự khuyến khích của nhà nước cho các mô hình học online, tôi và một nhóm cộng sự có chuyên môn về IT đã Xem thêm

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề được quy định chi tiết trong Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy Xem thêm

Cần sang lại trung tâm Anh ngữ

Cần sang lại trung tâm Anh ngữ Sang lại một cơ sở kinh doanh là cách gọi thông thường của việc chuyển nhượng một hoạt động kinh doanh từ chuyển nhượng vốn (một phần hay toàn bộ), chuyển giao quyền Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 100 vốn nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 100 vốn nước ngoài Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài quốc tịch Anh. Tôi lấy vợ Việt Nam và đã sinh sống ở đây được 8 năm. Tôi làm giáo viên tiếng Anh tại Xem thêm

Hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Hợp đồng chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh Hợp đồng là gì? Theo Quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định Điều 385. Khái niệm hợp đồng Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên Xem thêm