Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ không khó nếu Quý khách hàng đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật. Trước khi có Xem thêm

Cần sang lại trung tâm Anh ngữ

Cần sang lại trung tâm Anh ngữ Sang lại một cơ sở kinh doanh là cách gọi thông thường của việc chuyển nhượng một hoạt động kinh doanh từ chuyển nhượng vốn (một phần hay toàn bộ), chuyển giao quyền Xem thêm

Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh Như thế nào là một trung tâm tiếng Anh đủ điều kiện hoạt động? Theo quy định hiện hành tại nghị định 46/2017/NĐ-CP và thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì điều kiện để một trung tâm Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Công ty tôi có dự định hoạt động, đầu tư thêm một nhánh mới là trung tâm ngoại ngữ. Chúng tôi có kêu gọi vốn từ một nhà Xem thêm

Trung tâm dạy thêm, học thêm

Trung tâm dạy thêm, học thêm Hoạt động dạy thêm đã không quá xa lạ. Để đảm bảo chất lượng của hoạt động dạy thêm và tránh những tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ và Bộ Giáo Xem thêm

Quy trình thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bồi dưỡng văn hóa

Quy trình thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bồi dưỡng văn hóa Hiện nay rất nhiều trung tâm ngoại ngữ tin học cũng như bồi dưỡng văn hóa được thành lập khắp nơi, mục đích nhằm Xem thêm