Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020 Câu hỏi: Tôi đã thành lập công ty và xin được Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ do Sở giáo dục và Đào tạo cấp. Tôi nghĩ như vậy là Xem thêm

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ Câu hỏi: Tôi nhận chuyển nhượng một trung tâm ngoại ngữ tại tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tôi không muốn sử dụng tên trung tâm ngoại ngữ họ Xem thêm

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ không khó nếu Quý khách hàng đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật. Trước khi có Xem thêm

Cần sang lại trung tâm Anh ngữ

Cần sang lại trung tâm Anh ngữ Sang lại một cơ sở kinh doanh là cách gọi thông thường của việc chuyển nhượng một hoạt động kinh doanh từ chuyển nhượng vốn (một phần hay toàn bộ), chuyển giao quyền Xem thêm

Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh Như thế nào là một trung tâm tiếng Anh đủ điều kiện hoạt động? Theo quy định hiện hành tại nghị định 46/2017/NĐ-CP và thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì điều kiện để một trung tâm Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài Câu hỏi: Công ty tôi có dự định hoạt động, đầu tư thêm một nhánh mới là trung tâm ngoại ngữ. Chúng tôi có kêu gọi vốn từ một nhà Xem thêm