Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi có dự định hoạt động, đầu tư thêm một nhánh mới là trung tâm ngoại ngữ. Chúng tôi có kêu gọi vốn từ một nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình đàm phán, hai bên chốt là nhà đầu sẽ rót thêm vốn làm tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 25% vốn góp sau khi hoàn tất. Tôi phải thực hiện các thủ tục gì để thay đổi từ công ty có vốn trong nước thành công ty có vốn nước ngoài và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ như thế nào? Thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài có khó hơn không?

(Ông Trần Đình T., Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm gửi câu hỏi cho Bộ phận tư vấn của LTL. Liên quan đến thắc mắc của Quý khách hàng LTL xin được trả lời như sau:

Trước đây, pháp luật đầu tư quy định rõ nhà đầu tư nước ngoài có thể vào Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực dưới 2 hình thức là thành lập công ty liên doanh hoăc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định mới, mà cụ thể là Luật Đầu tư 2014, các văn bản liên quan và Nghị định 86/2017/NĐ-CP thì hai khái niệm trên đã được gom về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dù được gọi tên gọi nào thì nó vẫn là các hình thái đầu tư vẫn tồn tại lâu nay. 

Với mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài 25% vốn góp, doanh nghiệp sau chuyển đối được gọi là Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp đi vào hoạt động và chịu sự điều chỉnh bởi các văn bản quy định riêng biệt cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Nghị định 86/2017/NĐ-CP thì muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tổ chức kinh tế nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều 35. Vốn đầu tư

………………..

3. Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Điều 36. Cơ sở vật chất, thiết bị

1. Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

a) Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

c) Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

Điều 37. Chương trình giáo dục

1. Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

2. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy:

a) Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài đối với các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Nghị định này;

c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài; chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của nước ngoài trong khuôn khổ các liên kết đào tạo với nước ngoài.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Để chứng minh về việc đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục 
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
 • Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37 và 38 Nghị định này, đồng thời gửi kèm:
 • Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục của phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;
 • Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);
 • Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;
 • Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 • Quy chế đào tạo;
 • Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 • Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *