Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ pdf

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ pdf Theo Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là một trong các thành phần hồ sơ bắt buộc phải có nhằm giúp cho cơ Xem thêm

Mở trung tâm ngoại ngữ online

Mở trung tâm ngoại ngữ online Câu hỏi: Cho tôi hỏi trung tâm ngoại ngữ chỉ dạy online thì có cần làm thủ tục gì hay không? Tôi thấy họ dạy rất nhiều mà có giấy phép gì đâu? Tôi tham Xem thêm

Thủ tục xin giấy phép đào tạo trực tuyến

Thủ tục xin giấy phép đào tạo trực tuyến Câu hỏi: Em đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại Đại học Ngoại thương nhưng chỉ mới có bằng tốt nghiệp tạm thời, chưa có bằng chính thức thì có Xem thêm

Mở cơ sở dạy ngoại ngữ

Mở cơ sở dạy ngoại ngữ Câu hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, hoàn toàn không có bằng cấp gì liên quan đến sư phạm hay giáo dục thì tôi có đủ điều kiện mở cơ sở Xem thêm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020

Thành lập trung tâm ngoại ngữ 2020 Câu hỏi: Tôi đã thành lập công ty và xin được Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ do Sở giáo dục và Đào tạo cấp. Tôi nghĩ như vậy là Xem thêm

Mở trung tâm tiếng Anh online

Mở trung tâm tiếng Anh online Câu hỏi: Nhận thấy tình hình dịch bệnh còn kéo dài và sự khuyến khích của nhà nước cho các mô hình học online, tôi và một nhóm cộng sự có chuyên môn về IT đã Xem thêm

Thành lập trường học phổ thông tư thục

Thành lập trường học phổ thông tư thục Thủ tục đăng ký thành lập trường phổ thông tư thục được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Việc tiến hành thủ tục đăng ký thành lập vừa tạo nền tảng pháp Xem thêm

Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ

Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ Để mở một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động, Xem thêm

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ không khó nếu Quý khách hàng đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật. Trước khi có Xem thêm