Giấy phép kinh doanh vận tải hộ kinh doanh

Giấy phép kinh doanh vận tải hộ kinh doanh

Cùng với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng là một chủ thể được phép tiến hành kinh doanh vận tải. Xuất phát từ thực tế, ngành nghề kinh doanh vận tải không phải là ngành nghề kinh doanh thông thường mà là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, ngoài việc thành lập hộ kinh doanh, thì cần phải xin thêm giáy phép con hay còn gọi là giấy phép kinh doanh vận tải để tiến hành kinh doanh vận tải một cách hợp pháp. Để thành lập hộ kinh doanh có thẩm quyền kinh doanh vận tải, anh/chị phải tiến hành một quy trình bao gồm 2 bước:

Bước 1: thành lập hộ kinh doanh

Để thành lập hộ kinh doanh anh/chị phải tiến hành thủ Theo quy đinh tại Điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Sau khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại phòng tài chính-kế hoach của UBND cấp huyện và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh anh/chị tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bước 2: đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định 86/2014/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

d) Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

đ) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

e) Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).”

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ, Sở giao thông vận tải sẽ tiến hành xét duyệt và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải cho hộ kinh doanh cá thể.

Như vậy, đối với trường hợp hộ kinh doanh cá thể muốn tiến hành kinh doanh vận tải, thì việc thành lập hộ kinh doanh là chưa đủ. Bởi vì, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như vận tải thì anh/chị cần phải tiến hành xin thêm giấy phép con hay còn gọi là giấy phép kinh doanh vận tải.

https://tuvanltl.com/xe-tai-ca-nhan-co-can-lap-phu-hieu-khong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *