Điều kiện kinh doanh đào tạo sơ cấp

Điều kiện kinh doanh đào tạo sơ cấp Đào tạo sơ cấp được xem là cấp thấp nhất trong các cấp bậc đào tạo nên các điều kiện để đáp ứng không nhiều, là một điểm thuận lợi để các Xem thêm

Giấy phép đào tạo trực tuyến

Giấy phép đào tạo trực tuyến Câu hỏi: Hiện website của tôi có các khóa học ngắn hạn do giáo viên của bên tôi lên giáo án và giảng dạy trực tiếp. Dịch bệnh ngày càng trầm trọng nên hoạt động Xem thêm

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ Câu hỏi: Tôi dự kiến mở trung tâm tiếng Nhật vào đầu năm 2021. Hiện tôi đã tìm được người làm giám đốc trung tâm tiếng Nhật của tôi. Anh này có bằng Xem thêm

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề được quy định chi tiết trong Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy Xem thêm