Mở trung tâm năng khiếu

Mở trung tâm năng khiếu

Câu hỏi: Theo quan sát cá nhân, trong thời gian gần đây bên cạnh việc học tập tại trường, phụ huynh cũng dành nhiều sự quan tâm đến việc phát triển năng khiếu của con em để cân bằng, giúp con phát triển toàn diện. Tôi có kinh nghiệm dạy đàn piano đã được 10 năm. Nay tôi muốn tập hợp thêm một số giáo viên dạy vẽ, múa, hát… để Mở trung tâm năng khiếu. Để xin giấy phép này tôi phải đáp ứng điều kiện gì và hồ sơ cần chuẩn bị ra sao. Nhờ LTL tư vấn giúp. Tôi chân thành cảm ơn.

(Chị Nguyễn Thị Vân O., Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh)

Điều kiện mở trung tâm năng khiếu

Để mở trung tâm năng khiếu, sau khi thành lập công ty bạn muốn hoạt động trung tâm dạy năng khiếu thì cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như sau:

Điều 4. Cơ sở vật chất

1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Điều 5. Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Điều 6. Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm năng khiếu

Khi đã đáp ứng các điều kiện như trên, theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT thì doanh nghiệp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau để được cấp phép hoạt động trung tâm năng khiếu gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm năng khiếu

Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *