Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Như thế nào là một trung tâm tiếng Anh đủ điều kiện hoạt động?

Theo quy định hiện hành tại nghị định 46/2017/NĐ-CP và thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì điều kiện để một trung tâm ngoại ngữ được hoạt động gồm:

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Mặc dù chỉ có hai điều kiện như Điều 48 nhưng thực tế để hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ pháp lý để được cấp phép cũng không phải đơn giản vì với mỗi điều kiện con ở trên, doanh nghiệp phải thực hiện giải trình bằng văn bản.

Cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp khi xem xét doanh nghiệp đã giải trình đầy đủ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh

Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng trung tâm tiếng Anh cho cá nhân, tổ chức khác. Vậy thủ tục chuyển nhượng trung tâm Tiếng Anh sẽ được thực hiện như thế nào? hay nói cách khác, hồ sơ pháp lý phải thực hiện những gì để hợp lệ theo quy định của pháp luật:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn tại Sở kế hoạch đầu tư.

Tùy thuộc loại hình doanh nghiệp của bên chuyển nhượng là gì mà cách thức thực hiện hồ sơ chuyển nhượng vốn sẽ khác nhau.

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng và nộp kèm hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần/ vốn chủ sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Bước 2: Thay đổi các thông tin trên Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (nếu có)

Sau chuyển đổi, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phải hoạt động trên giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ đã được cấp. Nếu có bất cứ thay đổi nào về địa chỉ, giám đốc trung tâm hoặc thay đổi các thông tin khác của nhà đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cần tránh phạm vào các trường hợp bị đình chỉ hoạt động như sau:

Điều 51. Đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Khi trung tâm ngoại ngữ, tin học vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 của Nghị định này thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ, tin học và đề xuất phương án xử lý;

b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động giáo dục, quy định rõ thời hạn đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp người học. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trung tâm ngoại ngữ, tin học nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *