Dịch vụ đăng ký website với bộ công thương

Dịch vụ đăng ký website với bộ công thương

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại

Theo quy định tại Điều 25, Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

 • Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
 • a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • b) Website đấu giá trực tuyến;
 • c) Website khuyến mại trực tuyến;
 • d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
 • Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.

Điều 55. Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
 • c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;
 • d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Dịch vụ đăng ký website với bộ công thương:

 • Đăng ký mở tài khoản;
 • Tư vấn và Soạn Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Tư vấn và Soạn Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;
 • Tư vấn và Soạn Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Tư vấn và Soạn Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • Tư vấn và Soạn Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.
 • Theo dõi tình trạng hồ sơ thông báo, đăng ký.

Như vậy để hoàn thiện thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thương nhân, tổ chức (không dành cho cá nhân) LTL sẽ tư vấn và soạn hồ sơ như trên và nộp trực tuyến với Bộ Công Thương. 

https://tuvanltl.com/tra-cuu-ten-thuong-hieu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *