Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ pdf

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ pdf

Theo Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là một trong các thành phần hồ sơ bắt buộc phải có nhằm giúp cho cơ quan có thẩm quyền có thể thẩm định bao quát kế hoạch hoạt động kinh doanh của trung. Đây cũng chính là nội dung mà doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt thiện hồ sơ cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. 

Điều 47. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo Điều 47 nghị định này thì Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phải nêu bật được các nội dung như sau:

  • Tên trung tâm. Doanh nghiệp nên dự trù từ 2 – 3 tên để tránh tên trung tâm của mình bị trùng hoặc tương tự với các trung tâm đã được cấp phép khác.
  • Địa điểm đặt cơ sở giảng dạy.
  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm
  • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo
  • Cơ sở vật chất của trung tâm
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm (Giám đốc trung tâm phải đáp ứng các điều kiện tương ứng)
  • Các cam kết khác
  • Chữ ký, đóng dấu của người đại diện

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *