Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người nước ngoài

Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người nước ngoài Theo quy định tại điều 513 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng dịch vụ: “Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các Xem thêm

Phí cấp thẻ tạm trú

Phí cấp thẻ tạm trú Khi thực hiện xin thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường, người nước ngoài phải đóng lệ phí nhà nước. Tùy mỗi trường hợp thủ tục, người nước ngoài phải đóng một mức phí khác Xem thêm

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2020

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2020 Theo quy định tại tại điều 4 nghị định 11/2016/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP: “Điều 4. Sử dụng người lao Xem thêm

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2020

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 2020 Gia hạn Giấy phép lao động có thể được hiểu là việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lao động cho người nước ngoài được làm việc Xem thêm

Quy định về thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài

Quy định về thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì Thẻ tạm trú là loại giấy Xem thêm

Công văn trả lại giấy phép lao động

Công văn trả lại giấy phép lao động Thủ tục trả lại giấy phép lao động là một thủ tục cần thiết khi người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động hay không còn làm việc tại Xem thêm

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động Giấy phép lao động là giấy tờ quan trọng để chứng minh người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là hợp pháp. Hồ sơ, trình thư thủ tuc xin cấp Xem thêm

Thủ tục thuê giáo viên người nước ngoài

Thủ tục thuê giáo viên người nước ngoài Giáo viên người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do thế mạnh ngôn ngữ là tiếng bản địa Xem thêm