Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2021

Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2021 Một trong những yêu cầu quan trọng khi thực hiện thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 2021 là chứng minh năng lực chuyên Xem thêm

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2021

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2021 Câu hỏi: Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2021 làm thủ tục gì?  Nhờ LTL tư vấn giúp tôi. Trả lời: LTL chân thành cảm ơn Quý khách Xem thêm

Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người nước ngoài

Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân người nước ngoài Theo quy định tại điều 513 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hợp đồng dịch vụ: “Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các Xem thêm

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2020

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài 2020 Theo quy định tại tại điều 4 nghị định 11/2016/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP: “Điều 4. Sử dụng người lao Xem thêm

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 2020

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 2020 Gia hạn Giấy phép lao động có thể được hiểu là việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép lao động cho người nước ngoài được làm việc Xem thêm