Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Câu hỏi:  Kính chào LTL, hiện nay tôi muốn thành lập một trung tâm tư vấn du học nhưng không biêt có khó không và muốn tìm hiểu khi thành lập trung tâm tư vấn du học thì có phải cần đáp ứng điều kiện nào không? Nếu có thì các điều kiện đó như thế nào quy định ở đâu?

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi của bạn, với câu hỏi của bạn tôi xin giải đáp vấn đề như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg có quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn du học như sau:

“Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định pháp luật;

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Từ quy định trên có thể tóm gọn để thành lập trung tâm hoạt động tư vấn du học là phải đảm bảo các điều kiện cơn bản như:

  • Đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký thành lập phải gắn liền với mã ngành phù hợp.
  • Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mặt bằng hoạt động;
  • Có tối thiểu 500 triệu đồng ký quỹ tại ngân hàng thương mại;
  • Người đứng đầu trung tâm và nhân viên trực tiếp tư vấn phải có chứng chỉ bồi dưỡng tư vấn du học theo quy định.

Đây chính là những điều kiện cơ bản mà bạn cần chuẩn bị để có thể thành lập trung tâm tư vấn du học thành công. Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục hành chính để thành lập trung tâm tư vấn du học cũng là nhiều khó khăn vậy nếu bạn còn có thắc mặc khó khăn thì có thể liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn hoặc thực hiện giúp bạn việc thành lập trung tâm tư vấn du học cho bạn một cách nhanh chóng.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com