Vận tải đa phương thức được hiểu như thế nào mới đúng?

Vận tải đa phương thức được hiểu như thế nào mới đúng?

Trên thực tế hiện nay, việc vận chuyển hàng hóa theo mô hình vận tải đa phương thức khá là phổ biến. Với những ưu điểm mà phương thức này mang lại, nhiều doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, không nhiều người hiểu rõ về bản chất của hoạt động vận tải đa phương thức. Vì vậy bài viết này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về hoạt động vận tải đa phương thức.

Tại khoản 1 Điều 2 văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT quy định “Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.”  Vận tải đa phương thức bao gồm: vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức nội địa.

Vận tải đa phương thức quốc tế là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

Vận tải đa phương thức nội địa là vận tải đa phương thức được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Với quy định này có thể hiểu một hoạt động vận tải được xem là vận tải đa phương thức, nếu trong hoạt động vận tải đáp ứng các yếu tố sau:

– Hoạt động vận tải đó được thực hiện bởi ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau.

– Hoạt động vận tải đó được thực hiện trên một hợp đồng vận tải đa phương thức và trên một chứng từ vận tải;

– Hoạt động vận tải xảy ra giữa quốc gia này với quốc gia khác (đối với vận tải đa phương thức quốc tế ) hoặc địa phương này với địa phương khác (đối với vận tải đa phương thức nội địa);

– Hoạt động vận tải được thực hiện thông qua một người điều khiển.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật hiện hành hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó, khi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức phải tiến hành xin giấy phép kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Giấy phép kinh doanh là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *