Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Để cung ứng dịch vụ tư vấn dịch vụ tư vấn du học, ngoài việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, thì còn Xem thêm

Kinh nghiệm mở công ty tư vấn du học

Kinh nghiệm mở công ty tư vấn du học Một lượng lớn các doanh nghiệp đang hoạt động tư vấn du học không có giấy phép theo quy định của pháp luật đang quảng cáo, mời gọi phụ huynh, học sinh, sinh viên Xem thêm

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học Hiện nay quy định đã nêu khá rõ các điều kiện và quy trình thực hiện xin thành lập trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, thực tế cấp phép Xem thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Để tiến hành hoạt động tư vấn du học, tổ chức/doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Xem thêm