Cách viết đề án thành lập trung tâm tư vấn du học

Cách viết đề án thành lập trung tâm tư vấn du học

Đề án thành lập trung tâm tư vấn du hoc theo quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-Ttg, là một giấy tờ quan trọng và bắt buộc để tiến hành thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn du học. Vì vậy, theo quy định trên thì việc viết đề án thành lập trung tâm tư vấn du học là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành đang có hiệu lực điều chỉnh vấn đề này, thì đã có những thay đổi và khác biệt nhất định.

Ý nghĩa của đề án tư vấn du học

Đề án tư vấn du học là một văn bản bắt buộc theo Quyết định số 5/2013/QĐ-Ttg trước đây quy định về việc cấp phép và hoạt động tư vấn du học. Đề án là văn bản thể hiện đầy đủ, toàn bộ kế hoạch hoạt động của một trung tâm tư vấn du học. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

Cách viết đề án thành lập trung tâm tư vấn du học

Kể từ khi Nghị định 46/2017/NĐ-CP ra đời, thì hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn du học đã đơn giản hơn. Cụ thể, theo Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 44, điều 1, Nghị định 135/2018/NĐ-CP:

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học”

Mặc dù tên gọi đã được thay đổi và không được gọi là đề án nữa nhưng theo quy định mới, doanh nghiệp cũng phải thể hiện bằng văn bản kế hoạch hoạt động của mình cũng như cách giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro.

https://tuvanltl.com/huong-dan-dang-ky-kinh-doanh/

Doanh nghiệp cần lưu ý để hồ sơ được hoàn thiện và cấp phép theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *