Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là một loại chứng chỉ được cấp cho những cá nhân hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến các nghiệp vụ khi tư vấn các thông tin du học. Việc đào tạo, thi cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học được quy định tại thông tư 23/2013/TT-BGDĐT.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 2. Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  1. Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.”

Như vậy, không phải bất cứ trung tâm hay cơ sở giáo dục nào cũng có thẩm quyền để đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du hoc. Đó là lưu ý quan trọng khi có nhu cầu tham gia đào tạo chứng chỉ  bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Anh/chị cần phải lưu ý khi đăng ký khóa học, cần yêu cầu trung tâm  hay cơ sở giáo dục đó chứng minh họ đủ thẩm quyền đề mở khóa đào tạo và có thẩm quyền cấp chứng chỉ này, tránh trường hợp, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, anh/chị không được cấp chứng chỉ hoặc chứng chỉ không hợp lệ theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Điều 3. Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, học viện quản lý giáo dục, trường cán bộ quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục).

Về hồ sơ để đăng ký khóa đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định tại điều 8, thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 8. Hồ sơ đăng ký học

Quy định hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học quy định theo quy định hiện hành.”

Như vậy, đây là một quy định mang tính chất tùy nghi, tức nghĩa tùy vào quy định của các cơ sở giáo dục đủ điều kiện thì mới biết được hồ sơ của anh/chị bao gồm những giấy tờ gì. Anh/chị cần liên hệ trực tiếp trung tâm hay cơ sở giáo dục có thẩm quyền mà anh/chị muốn theo học để tìm hiểu về hồ sơ đăng ký học theo quy định tại trung tâm đó.

Sau khi, trải qua quá trình đào tạo tại cơ sở giáo dục, học viên cần phải tiến hành kỳ thi để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định tại điều 9, điều 10, thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 9. Tổ chức kiểm tra và thi

Việc tổ chức kiểm tra và thi được thực hiện như sau:

  1. Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian tối thiểu 60 phút. Kết thúc khóa học bồi dưỡng sẽ có một bài thi trong thời gian tối thiểu 90 phút.
  2. Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề và điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng được chấm theo thang điểm 10, bài kiểm tra và thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
  3. Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho mỗi chuyên đề thì được tham dự kiểm tra chuyên đề đó. Học viên có tất cả bài kiểm tra kết thúc chuyên đề đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.
  4. Học viên được phép kiểm tra và thi lại 02 lần nếu bài kiểm tra kết thúc chuyên đề hoặc thi cuối khóa học bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

Điều 10. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  1. Những học viên có điểm của tất cả các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và có điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
  2. Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên.
  3. Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.”

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *