Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học

Dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học Hiện nay quy định đã nêu khá rõ các điều kiện và quy trình thực hiện xin thành lập trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, thực tế cấp phép Xem thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Để tiến hành hoạt động tư vấn du học, tổ chức/doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Xem thêm