Học chứng chỉ tư vấn du học tại tphcm

Học chứng chỉ tư vấn du học tại tphcm

Chứng chỉ tư vấn du học là tên gọi vắn tắt chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Để cấp chứng chỉ này, cá nhân cần phải tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại tổ chức/trung tâm có thẩm quyền theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Hiện nay, trên toàn quốc có nhiều cơ sở/trung tâm đủ điều kiện và có thẩm quyền tiến hành cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, anh/chị nên tìm hiểu thông tin để lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp cho mình.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 2. Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  1. Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.”

Về hồ sơ để đăng ký khóa đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 8, Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

“Điều 8. Hồ sơ đăng ký học

Quy định hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học quy định theo quy định hiện hành.”

Sau khi, trải qua quá trình đào tạo tại cơ sở giáo dục, học viên cần phải tiến hành kỳ thi để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 9. Tổ chức kiểm tra và thi

Việc tổ chức kiểm tra và thi được thực hiện như sau:

  1. Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian tối thiểu 60 phút. Kết thúc khóa học bồi dưỡng sẽ có một bài thi trong thời gian tối thiểu 90 phút.
  2. Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề và điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng được chấm theo thang điểm 10, bài kiểm tra và thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
  3. Học viên đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho mỗi chuyên đề thì được tham dự kiểm tra chuyên đề đó. Học viên có tất cả bài kiểm tra kết thúc chuyên đề đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.
  4. Học viên được phép kiểm tra và thi lại 02 lần nếu bài kiểm tra kết thúc chuyên đề hoặc thi cuối khóa học bồi dưỡng không đạt yêu cầu.

Điều 10. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  1. Những học viên có điểm của tất cả các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và có điểm thi kết thúc khóa học bồi dưỡng đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
  2. Các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên.
  3. Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thực hiện theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.”

Trên đây là một số thông tin cơ bản về khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học nhằm cung cấp cho cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học này. Kết hợp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cùng với các bằng cấp phù hợp, bạn có thể làm nhân viên trực tiếp tư vấn du học tại các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

https://tuvanltl.com/de-an-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc-han-quoc-3/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *