Đề án thành lập trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc

Đề án thành lập trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc

Dù tổ chức/cá nhân muốn cung ứng dịch vụ tư vấn du học cho những người có nhu cầu đến bất kỳ quốc gia nào thì tổ chức/cá nhân đều bắt buộc tiến hành thành lập trung tâm tư vấn du học. Nếu tổ chức tiến hành tư vấn du học nhưng không xin cấp phép theo trình tự luật định thì sẽ bị xử phạt rất nặng.

Trước đây, Đề án thành lập trung tâm tư vấn du học là cần có trong hồ sơ nhưng theo quy định nhưng hiện nay quy định mới đã có một số thay đổi.

Theo quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 44 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP:

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học”

Như vậy, mặc dù theo quy định mới đề án đã được bãi bỏ nhưng thành phần hồ sơ vẫn yêu cầu doanh nghiệp giải trình các thông tin liên quan đến mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học. Nói cách khác, đây cũng chính là đề án, kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/ky-hop-dong-voi-ho-kinh-doanh-ca-the/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Đề án thành lập trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *