Ký hợp đồng với hộ kinh doanh cá thể

Ký hợp đồng với hộ kinh doanh cá thể

Trong quá trình hoạt động của mình, hộ kinh doanh sẽ phát sinh nhu cầu giao kết nhiều loại hợp đồng. Trong trường hợp ký kết hợp đồng với hộ kinh doanh, bạn cần có những lưu ý sau nhằm đảm bảo quyền, lợi ích cho mình.

Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

  1. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
  2. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.”

Mặt khác, pháp luật hiện hành không có quy định nào hạn chế quyền giao kết hợp đồng của hộ kinh doanh. Vì vậy, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể giao kết hợp đồng để tiêu thụ, phân phối sản phẩm.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân vì không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 101. Chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

  1. Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện”

Theo quy định trên, thì khi hộ kinh doanh ký hợp đồng, thì thực chất là các thành viên của hộ kinh doanh đang tham gia giao dịch. Vì vậy, bạn cần yêu cầu thành viên ký kết hợp đồng xuất trình các giấy tờ như Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, các tài liệu ủy quyền cho chủ hộ kinh doanh nhằm tránh trường hợp hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu, gây thiệt hại cho các bên.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Ký hợp đồng với hộ kinh doanh cá thể”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *