Đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là một loại giấy tờ cần thiết đối với những cá nhân đang hoạt động trong ngành tư vấn du học. Để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, cá nhân phải tham gia vào lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại các tổ chức/cơ sở giáo dục có thẩm quyền theo quy định Bộ giáo dục và đào tạo tại thông tư 23/2013/tt-bgdđt.

Cụ thể, theo quy định tại điều 3, Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 3. Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, học viện quản lý giáo dục, trường cán Bộ quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục).

Theo quy định trên, không phải bất cứ cơ sở nào cũng có thẩm quyền để tiến hành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Bởi vì, để được mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, tổ chức/cơ sở giáo dục cần phải làm hồ sơ đăng ký và được Bộ giáo dục và đào tạo chấp nhận theo quy định tại điều 5, Thông tư 23/2013/TT-BGDĐT:

Điều 5. Thẩm quyền, hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

  1. Thẩm quyền:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc người được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho các cơ sở giáo dục quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

  1. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học bao gồm:

a) Văn bản đề nghị giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

b) Đề án đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, bao gồm các nội dung: lý do đăng ký, năng lực của cơ sở giáo dục, lý lịch trích ngang của các giảng viên và báo cáo viên, chương trình và kế hoạch bồi dưỡng, tài liệu giảng dạy và các minh chứng kèm theo.

Trình tự thủ tục:

a) Cơ sở giáo dục đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cần gửi hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2, Điều này về Cục Đào tạo với nước ngoài. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký, Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

b) Trường hợp từ chối, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký, Cục Đào tạo với nước ngoài có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ sở giáo dục trong đó nêu rõ lý do từ chối.

https://tuvanltl.com/ky-hop-dong-voi-ho-kinh-doanh-ca-the/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *