Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Câu hỏi: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tôi để thất lạc ở đâu giờ tìm không thấy. Nay tôi muốn xin cấp lại giấy Xem thêm