Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là thủ tục cần thiết để tiến hành khai sinh ra một chủ thể mới nhằm gia nhập thị trường. Thủ tục đăng ký kinh doanh là một thủ tục mang tính chất hình thức, nên cần sự chính xác cao. Vì vậy, bạn cần tiến hành tìm hiểu các quy định nhằm thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng.

Thủ tục đăng ký kinh doanh bao gồm tất cả thủ tục đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp cần yêu cầu những loại giấy tờ khác nhau. Sau đây là quy định về thủ tục đăng ký đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
 2. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

 1. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 2. Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu hoặc điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;
 3. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu công ty và của những người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức:

– Đối với công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Đối với chủ sở hữu là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

 1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Các văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 3. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, mà được tổ chức theo mô hình có hội đồng thành viên; thì nộp thêm danh sách người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức – đã đính kèm giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 2. Điều lệ của công ty trách ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 3. Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 4. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên và của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

 1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Bản sao văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức;
 3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
 2. Điều lệ của công ty cổ phần;
 3. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần – đã đính kèm trong giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
 4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức – đã đính kèm trong giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
 6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:

+ Đối với công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. Bản sao văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;
 2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
 2. Điều lệ của công ty hợp danh;
 3. Danh sách thành viên của công ty hợp danh
 4. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên hợp danh:

– Đối với công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

 1. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, bạn cần xác định loại hình doanh nghiệp mà mình muốn đăng ký để tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho mình.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *