Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì ?

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần những gì ?

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể hay còn gọi là đăng ký thành lập hộ kinh doanh là một thủ tục hành chính. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng. Bài viết này sẽ giới thiệu quy định về thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh bạn xác định có những lưu ý sau đây:

Thứ nhất, xác định nơi dự định đặt trụ sở của hộ kinh doanh: Điều này giúp bạn xác định bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh quận/huyện nào. Ví dụ: Bạn muốn đặt trụ sở tại quận Tân Phú thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn cần liên hệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh của quận Tân Phú để tiến hành nộp hồ sơ.

Thứ hai, về tên của hộ kinh doanh: So với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Quy định về đặt tên cho hộ kinh doanh ít khắt khe hơn. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.”

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  • a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • b) Ngành, nghề kinh doanh;
  • c) Số vốn kinh doanh;
  • d) Số lao động;
  • đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bao gồm những loại giấy tờ như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được thực hiện như trên. Nhìn chung, việc thực hiện thủ tục khá đơn giản và nhanh chóng. Vì vậy, bạn cần tham khảo để tiến hành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/doi-ten-giay-phep-kinh-doanh-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *