Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, hư hỏng hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì doanh nghiệp có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cấp lại. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.” 

Theo quy định trên, thì việc doanh nghiệp đề nghị cơ quan nhà nước cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp bị mất, hư hỏng, tiêu hủy dưới hình thức khác là hoàn toàn hợp pháp. Khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Biểu mẫu để tiến hành đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II-20 được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Nội dung của Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

  1. Tên doanh nghiệp
  2. Mã số doanh nghiệp
  3. Nội dung đề nghị: Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
  4. Lý do đề nghị
  5. Cam kết của doanh nghiệp

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp phải được người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên.

Đồng thời, khi tiến hành thủ tục này, bạn cũng cần có một số lưu ý sau đây:

Thứ nhất, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp được cấp lại có giá trị pháp lý. Đây là nội dung được quy định tại Khoản 4 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

Thứ hai, bạn cần hoàn thành nghĩa vụ về lệ phí khi tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Cụ thể theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định như sau:

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Như vậy, khi tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn cần tiến hành theo quy định và có những lưu ý như trên.

https://tuvanltl.com/doi-ten-giay-phep-kinh-doanh-2/
Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *