Đổi tên giấy phép kinh doanh

Đổi tên giấy phép kinh doanh

Trong các thủ tục hành chính tại Việt Nam, không tồn tại thủ tục đổi tên Giấy phép kinh doanh. Đây là cách gọi nôm na của người dân về thủ tục đổi tên doanh nghiệp dẫn đến Giấy phép kinh doanh bị thay đổi. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn thủ tục đổi tên doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế, trong mỗi loại hình doanh nghiệp có cơ cấu quản lý, phân bổ quyền lực khác nhau. Vì vậy, thủ tục đổi tên doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp cũng cần những loại giấy tờ khác nhau. Hồ sơ để tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp được quy định như sau:

Đối với công ty TNHH một thành viên. Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theoThông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty;
 3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty;
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với công ty hợp danh. Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc đổi tên công ty;
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi tên công ty;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với công ty cổ phần. Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty;
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Như vậy, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sao cho tương ứng. Khi tiến hành thủ tục này xong, bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Đổi tên giấy phép kinh doanh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *