Mở trung tâm kỹ năng sống

Mở trung tâm kỹ năng sống

Song song với chương trình giáo khoa trên lớp thì nhu cầu đào tạo kỹ năng sống cho con em mình của các bậc phụ huynh là rất lớn. Có cầu ắt hẳn có cung, rất nhiều trung tâm kỹ năng sống đang được thành lập để cung ứng dịch vụ này. Để hoạt động hợp pháp, tránh nguy cơ bị xử phạt, bạn cần tiến hành thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động trung tâm kỹ năng sống tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện thủ tục trên.

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT quy định về hoạt động đào tạo kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Trước hết, bạn cần đáp ứng các điều kiện như sau để hoạt động giáo dục kỹ năng sống:

Điều 4. Cơ sở vật chất

1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Điều 5. Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Điều 6. Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT thì hồ sơ để cấp phép hoạt động trung  tâm kỹ năng sống bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Theo quy định trên, hồ sơ bao gồm Giấy phép đăng ký kinh doanh. Mà để được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, thì bạn cần tiến hành thủ tục thành lập một loại hình doanh nghiệp bất kỳ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Thủ tục đăng ký thành lập từng loại hình doanh nghiệp trên được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Bạn cần tham khảo nhằm chuẩn bị hồ sơ sao cho đầy đủ nhất.

Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ để cấp phép hoạt động theo quy định trên, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành xử lý hồ sơ và cấp Giấy phép hoạt động cho bạn theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, để được mở và hoạt động dạy kỹ năng sống, bạn cần phải thực hiện thành lập doanh nghiệp và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên, huấn luyện viên và hoàn tất hồ sơ cấp phép hoạt động tại cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau:

Điều 10. Thu hồi giấy phép

1. Đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động trong các trường hợp:

a) Không triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong thời gian 12 tháng liên tục;

b) Có hành vi gian lận để được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

2. Người có thẩm quyền cấp phép hoạt động có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

https://tuvanltl.com/mau-hop-dong-thue-nha-lam-van-phong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com