Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể là một loại giấy tờ quan trọng đối với hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời, nó cũng chứng minh tính pháp lý cho hộ kinh doanh nhằm đảm bảo hộ kinh doanh không bị xử phạt trong một số trường hợp nhất định.

Như đã nói ở trên, đây là loại giấy tờ chứng minh hộ kinh doanh cá thể được khai sinh trên thị trường. Nói cách khác, nếu xem hộ kinh doanh là một con người, thì Giấy phép hộ kinh doanh chính là giấy khai sinh. Giấy tờ này được cấp cho hộ gia đình/cá nhân tiến hành đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Để được cấp Giấy phép hộ kinh doanh, bạn cần tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Nội dung của Giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm những nội dung như sau:

  1. Tên hộ kinh doanh
  2. Thông tin về đại diện của hộ kinh doanh
  3. Địa chỉ của hộ kinh doanh
  4. Ngành nghề kinh doanh

Đồng thời, Giấy phép hộ kinh doanh còn là giấy tờ chứng minh tính pháp lý, tránh trường hợp hộ kinh doanh bị xử phạt vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký. Cụ thể, theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 41 Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi saue) Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.”

Từ những phân tích nói trên, có thể thấy Giấy phép hộ kinh doanh cá thể là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất đối với hộ kinh doanh. Trong trường hợp bị mất, hư hỏng thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 79. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Có thể coi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy khai sinh của nó. Đây là loại giấy tờ quan trọng bao gồm những thông tin cơ bản về hộ kinh doanh. Đồng thời. nó cũng chứng minh tính pháp lý của hoạt động hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *