Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh

Để thành lập hộ kinh doanh, bạn cần đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp, bạn không đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì bạn sẽ không có quyền thành lập hộ kinh doanh. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu những điều kiện để được thành lập hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

  1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.”

Từ quy định trên, điều kiện để thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

Điều kiện về quốc tịch: Cá nhân đứng ra thành lập hộ kinh doanh phải là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó có nghĩa là công dân nước ngoài không được quyền thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật quốc tịch 2008:

“1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.”

Như vậy, nếu cá nhân có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam thì không có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Thứ hai, điều kiện về năng lực hành vi dân sự. Theo quy định tại Điều 19 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 19. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự là cá nhân không bị mất hay hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Điều kiện này được đặt ra để đảm bảo các thành viên đứng ra thành lập hộ kinh doanh nhận thức rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của mình khi tiến hành thành lập.

Ngoài những điều kiện trên, thì bạn cần phải đáp ứng những điều kiện được quy định tại  Khoản 2 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP để được cấp Giấy phép hộ kinh doanh :

“2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
  • c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.”

Điều kiện để thành lập hộ kinh doanh như đã nêu trên. Bạn cần tham khảo nhằm mục đích đăng ký thành lập hộ kinh doanh của mình. Trong trường hợp, bạn không đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì bạn sẽ không có quyền thành lập hộ kinh doanh.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *