Đề án thành lập trung tâm kỹ năng sống

Đề án thành lập trung tâm kỹ năng sống

Đề án thành lập trung tâm kỹ năng sống là một loại giấy tờ nằm trong hồ sơ để tiến hành thủ tục đề nghị thành lập trung tâm kỹ năng sống. Đề án được soạn thảo nhằm cho thấy cơ sở đã chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật để hoạt động. Vậy, Nội dung của đề án bao gồm những gì và cần làm rõ những vấn đề nào, bài viết sẽ giới thiệu và cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

Điều 7. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động

 1. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.”

Như vậy, đề án thành lập trong quy định trên là tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo chưa ban hành biểu mẫu đối văn bản này, bạn có thể viết theo khung sườn như sau kết hợp với thực tế cơ sở của bạn.

 1. Quốc hiệu, tiêu ngữ
 2. Căn cứ pháp lý để lập đề án: Các căn cứ pháp lý chính bao gồm: Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp tiến hành thủ tục.
 3. Mục tiêu đào tạo của trung tâm: Cần nêu rõ mục tiêu đào tạo của trung tâm đối với học viên trên 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng, thái độ.
 4. Nhiệm vụ của trung tâm
 5. Chương trình giảng dạy: Chương trình giảng dạy đối với từng môn học, thời lượng khóa học, đối tượng tuyển sinh.
 6. Nội dung đào tạo: Nêu rõ phương pháp đào tạo, giáo trình, nội dung đào tạo mà trung tâm sẽ sử dụng trong quá trình hoạt động của mình.
 7. Phương án tổ chức và hoạt động: Giới thiệu về công ty, cơ sở vật chất, trang thiết bị được sử dụng.
 8. Cơ cấu tổ chức: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của công ty cũng như trung tâm nhằm làm rõ cơ cấu điều hành của trung tâm và các tổ chức có liên quan.
 9. Đối tượng và quy mô tuyển sinh
 10. Ca học dự kiến
 11. Tài chính: Giới thiệu về vốn đầu tư, quá trình sử dụng vốn đầu tư, kế hoạch và bảng thu học phí.
 12. Đề nghị và cam kết của trung tâm

Đề án phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Đề án thành lập trung tâm kỹ năng sống là một giấy tờ bắt buộc và cần thiết để tiến hành thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm kỹ năng sống. Nội dung của đề án bao gồm những nội dung như trên. Bạn cần tham khảo để tiến hành thủ tục đúng theo quy định của pháp luật, tiết kiệm thời gian cho mình.

https://tuvanltl.com/mau-hop-dong-thue-nha-lam-van-phong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *