Hộ kinh doanh Luật doanh nghiệp 2014

Hộ kinh doanh Luật doanh nghiệp 2014

Hộ kinh doanh không chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014, mà chịu sự điều chỉnh của Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh có những đặc điểm pháp lý nhất định. Trong bài viết này sẽ tiến hành phân tích các đặc điểm của hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 2 Luật doanh nghiệp về đối tượng áp dụng như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Các doanh nghiệp.
 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.”

Tại Điều 2 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

 1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này;
 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 4. Cơ quan thuế;
 5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.”

Từ hai căn cứ pháp lý trên, thì hộ kinh doanh không phải là chủ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thì hộ kinh doanh có những đặc điểm như sau:

Hộ kinh doanh là một chủ thể có nhiều đặc điểm giống với doanh nghiệp tư nhân như: Không có tư cách pháp nhân, đều phải chịu trách nhiệm vô hạn. Tuy nhiên, hộ kinh doanh lại bị hạn chế về quy mô hoạt động và số lượng lao động được sử dụng. Cụ thể, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm duy nhất trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, chỉ được sử dụng dưới 10 lao động. Có thể thấy, quy định của pháp luật hiện hành không cho phép hộ kinh doanh mở rộng quy mô hoạt động. Đây cũng là điểm đáng chú ý, xét về dài hạn nếu bạn muốn mở rộng quy mô thì bạn nên chọn các loại hình doanh nghiệp để thành lập ngay từ đầu.

Trong trường hợp, bạn muốn đăng ký thành lập hộ kinh doanh, bạn tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh chịu sự điều chỉnh của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, không chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014. Khi bạn tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thì cần có những lưu ý như trên.

https://tuvanltl.com/mo-trung-tam-ky-nang-song/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *