Mất Giấy phép kinh doanh có bị phạt không ?

Mất Giấy phép kinh doanh có bị phạt không ?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành không có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mất Giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp này, bạn cần đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy phép kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014:

“2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.”

Như vậy, trong trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp hoàn toàn có quyền yêu cầu cấp lại. Để được cấp lại Giấy phép kinh doanh bị mất, hư hỏng hay tiêu hủy dưới hình thức khác bạn phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại theo quy định và đóng lệ phí đầy đủ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thì thủ tục đề nghị cấp lại được tiến hành như sau:

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Theo quy định trên, thì trong trường hợp mất Giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp để được cấp lại.

Ngoài ra, khi tiến hành thủ tục thì bạn cần thanh toán một khoản lệ phí theo quy định.

Cụ thể theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định như sau:

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Như vậy, hiện nay hành vi làm mất Giấy phép kinh doanh không bị xử phạt. Trong trường hợp này, bạn cần tiến hành thủ tục cấp lại và thanh toán lệ phí theo quy định.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *