Mất giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Mất giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một giấy tờ quan trọng đối với hộ kinh doanh. Vì vậy, khi loại giấy tờ này bị mất, hư hỏng, tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc được cấp không đúng quy định thì hộ kinh doanh tiến hành đề nghị cấp lại theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 1: Đề nghị cấp lại khi bị mất, hư hỏng hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Trường hợp này bạn tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Như vậy, đối với trường hợp này, bạn cần gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại.

Trường hợp 2: Tiến hành thủ tục cấp lại do hồ sơ đăng ký trước đó không hợp lệ

Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện sẽ gửi thông báo yêu cầu bổ sung hoặc nộp lại hồ sơ tùy vào từng trường hợp. Bạn cần bám sát yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ sao cho nhanh chóng và thuận tiện.

Trình tự cấp lại đối với trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.”

Đồng thời bạn cần lưu ý rằng: Đối với trường hợp được cấp lại thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ không còn hiệu lực.

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được tiến hành tùy theo từng trường hợp. Bạn cần tham khảo quy định trước khi tiến hành nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho mình.

https://tuvanltl.com/le-phi-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *