Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Để tiến hành hoạt động tư vấn du học, tổ chức/doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Hồ sơ để tiến hành thủ tục này được quy định cụ thể tại  Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Trước khi tiến hành nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần xem xét về những điều kiện luật đinh tại Điều 107, Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

“3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được xác định theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 44 Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”

Sau khi tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn du học theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Bước 1: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Như vậy, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn du học hiện nay được quy định cụ thể tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Tổ chức/doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đúng theo quy định để tiến hành thủ tục một cách nhanh gọn, chính xác.

https://tuvanltl.com/huong-dan-dang-ky-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *