Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định

Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định

Vốn pháp định là một trong những điều kiện kinh doanh mà doanh nghiệp cần quan tâm khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định hoàn toàn khác vốn điều lệ. Cần phân biệt hai loại vốn này.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ không quy định cụ thể mức tối thiểu hay tối đa. Phải góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký. Và đặc biệt, không được thấp hơn mức vốn pháp định nếu doanh nghiệp có ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp đang hoạt động ở một lĩnh vực xác định. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền quyết định tại các văn bản chuyên ngành. Vốn pháp định sẽ khác nhu tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Thường vốn pháp định sẽ áp dụng cho các ngành nghề mang tính rủi ro cao về tài chính như Chứng khoán, Bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh vàng, tiền tệ và bất động sản.

Vốn pháp định quy định mức tối thiểu cho từng ngành nghề. Phải đáp ứng đủ khi hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Được xác định thông qua chứng nhận thư của ngân hàng.

Vậy, những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định bao gồm những ngành nghề nào?

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

 1. Ngân hàng
 2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 3. Kinh doanh Bất động sản 
 4. Dịch vụ đòi nợ
 5. Dịch vụ bảo vệ
 6. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 7. Sản xuất phim
 8. Kinh doanh vận chuyển hàng không
 9. Doanh nghiệp cảng hàng không
 10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không
 11. Kinh doanh hàng không chung
 12. Dịch vụ kiểm toán
 13. Thiết lập mạng viễ thông cố định mặt đất
 14. Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất
 15. Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

Doanh nghiệp không cần phải lo lắng vì tại bước thành lập doanh nghiệp, việc chứng minh vốn pháp định là không bắt buộc. Mà chỉ khi nào phát sinh kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì mới thực hiện xác nhận vốn pháp định tại ngân hàng thương mại.

Hồ sơ thành lập công ty

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com