Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì

Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

Nếu có một chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức thì nên lựa chọn loại hình gì khi thành lập doanh nghiệp? Loại hình Công ty TNHH 1 thành viên là gì? Có những ưu và nhược điểm gì? Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì? Chủ sở hữu cần cung cấp những hồ sơ nào?

Loại hình Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời có nhiều điểm mới và quy định cụ thể về từng mô hình doanh nghiệp. Công ty TNHH là một trong số đó. Công ty TNHH bao gồm TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên. Với chủ sở hữu là một cá nhân hoặc tổ chức thì có thể lựa chọn loại hình Công ty TNHH một thành viên để hoạt động.

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Với loại hình doanh nghiệp này, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm vật chất trong phạm vi phần vốn góp của mình, cơ cấu đơn giản, dễ quản lý và vận hành. Tuy nhiên, lại không thể huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phần.

Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

Chủ sở hữu phải cung cấp các giấy tờ như sau để thực hiện thành lập doanh nghiệp

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những gì”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *