Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên

Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên

Câu hỏi: Doanh nghiệp của tôi là Công ty TNHH hai thành viên. Hiện do một số lý do khách quan, tôi muốn đổi tên doanh nghiệp nhưng không thay đổi loại hình công ty. Vậy tôi phải thực hiện Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên như thế nào? Thủ tục tiến hành ra sao? Sau khi được chấp thuận cho tên mới, tôi phải làm thủ tục gì khác không?

Trả lời: Việc thay đổi tên doanh nghiệp tương đối đơn giản. LTL Consultants xin khái quát như sau để Quý khách hàng nắm rõ:

Tên doanh nghiệp là gì?

Điều 38. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
  • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty và giao cho người có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 3: Nhận kết quả và kiểm tra thông tin được cấp có chính xác hay không;

Bước 4: Thay đổi các hồ sơ liên quan đến thuế và bảng hiệu công ty.

Cần lưu ý rằng, doanh nghiệp được quản lý bởi mã số thuế/ mã số doanh nghiệp chứ không quản lý bằng tên. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp mang tên cũ. 

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

https://tuvanltl.com/thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-can-nhung-gi/

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *