Mẫu thay đổi tên công ty

Mẫu thay đổi tên công ty

Muốn thay đổi tên công ty thì phải dùng mẫu nào? Nội dung của Mẫu thay đổi tên công ty bao gồm những gì? Hồ sơ được nộp tại cơ quan nào? Trong thời gian bao lâu thì có kết quả? Sau khi đổi tên công ty phải thực hiện những công việc gì?

Thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty 

Để thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ với các thành phần như sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
  • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi tên công ty của chủ sở hữu công ty/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên công ty và giao cho người có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mẫu thay đổi tên công ty

Hiện nay Mẫu thay đổi tên công ty phải được soạn theo mẫu do Cơ quan đăng ký kinh doanh quy đinh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT với các nội dung chính như sau:

  • Thông tin của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế;
  • Đăng ký nội dung thay đổi về tên doanh nghiệp;
  • Tên doanh nghiêp đăng ký mới, Tên doanh nghiệp nước ngoài nếu có, Tên viết tắt mới nếu có;
  • Nếu doanh nghiệp thay đổi tên trên cơ sở sáp nhập thì phải nêu thông tin của doanh nghiệp bị sáp nhập;
  • Cam kết của doanh nghiệp về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung ghi trong Mẫu thay đổi tên doanh nghiệp;
  • Đại diện pháp luật ký và ghi rõ họ tên.

Hồ sơ được nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh và sẽ được cấp Thông báo chấp thuận, đăng công bố trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp sau 3 ngày làm việc.

Sau khi đổi tên doanh nghiệp, các tài liệu, hồ sơ, con dấu, bảng hiệu liên quan đến sự thay đổi đên của doanh nghiệp phải được điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Mẫu thay đổi tên công ty nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Mẫu thay đổi tên công ty”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *