Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017

Bổ sung ngành nghề là gì? Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017 được thực hiện như thế nào? Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì? Thời gian thực hiện là bao lâu? Quy định mới theo Luật doanh nghiệp 2014 có gì thay đổi? Cần lưu ý những nội dung gì?

Bổ sung ngành nghề là gì?

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh kinh doanh thêm ngành nghề mới không nằm trong danh mục ngành nghề đã đăng ký trước đó với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Dẫn tới hệ thống thông tin quốc gia chưa ghi nhận và doanh nghiệp cũng không thể xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.

Để khắc phục điều này, doanh nghiệp phải tiến hành bổ sung ngành nghề tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017

Để thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ với các tài liệu như sau:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Giấy ủy quyền cho cá nhân được thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nội dung thay đổi liên quan đến ngành nghề của doanh nghiệp sẽ ghi nhận tại hệ thống cổng thông tin quốc gia và cấp cho doanh nghiệp Thông báo ghi nhận về sự thay đổi này. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp có thể xuất các hóa đơn liên quan đến các ngành nghề hiện có của doanh nghiệp.

Các nội dung cần chú ý:

  • Về nguyên tắc, pháp luật ghi nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất quản lý của nhà nước, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước khi có sự thay đổi về ngành nghề.
  • Doanh nghiệp cận căn cứ theo nhu cầu sản suất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như những dự định tương lai để dự liệu đăng ký cho đầy đủ. Tránh thay đổi, bổ sung nhiều lần mất nhiều thời gian và lỡ các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Ngành nghề phải được mã hóa theo Hệ thống ngành nghề quốc gia.
  • Từ ngày 1/7/2015, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không ghi nhận thông tin ngành nghề kinh doanh nữa. Các thông tin này sẽ được ghi nhận tại hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.
  • Cần lưu ý khi ngành nghề bổ sung yêu cầu vốn pháp định vì có thể phải tăng vốn điều lệ tương ứng với mức vốn pháp định của ngành nghề đó.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2017 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

https://tuvanltl.com/mau-thay-doi-ten-cong-ty/

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *