Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016

Tại sao phải đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh khi tinh thần của Hiến pháp đã nêu rõ doanh nghiệp được kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm? Đây là thắc mắc của hầu hết của các doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015. Trong phạm vi bài viết này, LTL Consultants xin giải thích ngắn gọn các vấn đề liên quan đến Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016, Thủ tục thực hiện và các điểm doanh nghiệp cần lưu ý theo quy đinh mới.

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh là gì?

Bất kể doanh nghiệp nào khi thành lập đều phải đăng ký, khai báo các ngành nghề mình dự kiến hoạt động kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Về nguyên tắc, pháp luật ghi nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp. Hay, doanh nghiệp được kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất quản lý của nhà nước, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước khi có sự thay đổi, thêm ngành nghề kinh doanh mới mà mình chưa đăng ký trước đây.

Thủ tục này được tiến hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi doanh nghiệp phát sịnh kinh doanh và xuất hóa đơn cho khách hàng, đối tác của mình.

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016 được tiến hành như thế nào?

Thủ tục Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016 được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ với các thành phần như sau:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Giấy ủy quyền cho cá nhân được thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nội dung thay đổi liên quan đến ngành nghề của doanh nghiệp sẽ ghi nhận tại hệ thống cổng thông tin quốc gia và cấp cho doanh nghiệp Thông báo ghi nhận về sự thay đổi này. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp có thể xuất các hóa đơn liên quan đến các ngành nghề hiện có của doanh nghiệp.

Trên tinh thần của Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp cần chú ý các nội dung như sau:

  • Doanh nghiệp cận căn cứ theo nhu cầu sản suất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như những dự định tương lai để dự liệu đăng ký cho đầy đủ. Tránh thay đổi, bổ sung nhiều lần mất nhiều thời gian và lỡ các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Ngành nghề phải được mã hóa theo Hệ thống ngành nghề quốc gia.
  • Từ ngày 1/7/2015, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không ghi nhận thông tin ngành nghề kinh doanh nữa. Các thông tin này sẽ được ghi nhận tại hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.
  • Cần lưu ý khi ngành nghề bổ sung yêu cầu vốn pháp định vì có thể phải tăng vốn điều lệ tương ứng với mức vốn pháp định của ngành nghề đó.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Mẫu thay đổi tên công ty

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *