Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên

Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên

Quy định về tên Công ty TNHH một thành viên

Tên Công ty TNHH môt thành viên sẽ bao gồm hai thành tố là Loại hình doanh nghiệp – “Công ty TNHH” và Tên riêng (Ví dụ: Vận Tải Phát Đạt, Xây Dựng Kim Long, v.v…). Việc thay đổi tên sẽ có 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Đổi thành tố loại hình doanh nghiệp trong tên công ty. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp với số thành viên tương ứng. 

Trường hợp 2: Đổi thành tố tên riêng. Doanh nghiệp tiến hành thủ tục thông báo thay đổi tên Công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp 3: Thay đổi cả loại hình và tên riêng. Doanh nghiệp thực hiện hai thủ tục trên cùng một lúc.

Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
  • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty và giao cho người có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 3: Nhận kết quả và kiểm tra thông tin được cấp có chính xác hay không;

Bước 4: Thay đổi các hồ sơ liên quan đến thuế và bảng hiệu công ty.

Lưu ý rằng Tên doanh nghiệp không được rơi vào các trường hợp  Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2016

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *