Mẫu đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Mẫu đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Đề án thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống là một bức tranh tổng thể để từ đó cơ quan có thẩm quyền có thể thẩm định tính khả thi và tiềm năng của hoạt động trung tâm. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị không bắt buộc doanh nghiệp phải xây dựng đề án kinh doanh nữa.

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT thì tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động được thay thế cho Đề án hoạt động. Nội dung tờ trình nêu rõ các nội dung như sau:

  • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng;
  • Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác;
  • Cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Thông qua bản tờ trình đề nghị cấp cũng như các thông tin đã thể hiện cho thấy sự chuẩn bị của nhà đầu tư chính là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp phép. Cùng với tờ trình này, chủ đầu tư phải cung cấp thêm các tài liệu, văn bản sau:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
  • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số quy định chung về thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *