Thủ tục điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh

Sau thành lập, doanh nghiệp có thể thay đổi nhiều thông tin liên quan đến Giấy phép đăng ký kinh doanh do nhu cầu hoạt động thực tế. Việc thay đổi này là tự nhiên và bình thường. Đối tượng thay đổi có thể là tên, địa chỉ trụ sở hay vốn, ngành nghề, người đại diện pháp luật v.v… Vậy Thủ tục điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện như thế nào? Doanh nghiệp được thay đổi những thông tin nào?

Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện những thông tin gì?

So với quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì Giấy phép đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2015 chỉ có các nội dung như sau:

Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

Như vậy, Giấy phép mới sẽ không còn có các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Vốn pháp định

Kèm theo đó, quy định mới đã thay đổi từ “đăng ký” sáng “thông báo”. Nghĩa là, cơ quan nhà nước trao quyền cho doanh nghiệp quyết định sự thay đổi các thông tin đăng ký doanh nghiệp sao cho không trái với các quy định của pháp luật và có nghĩa vụ phải thông báo sự thay đổi này. Cơ quan nhà nước chỉ ghi nhận và công bố công khai trên hệ thống quốc gia. Đây rõ ràng là một cơ chế tiến bộ và tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh như thế nào?

Tùy vào các loại hình doanh nghiệp, thành phần hồ sơ sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, về thành phần hồ sơ chính vẫn phải có các giấy tờ như sau:

  • Thông báo về nội dung thay đổi. Nội dung thay đổi là bất cứ nội dung gì thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh như địa chỉ trụ sở chính, tên doanh nghiệp, vốn … Riêng ngành nghề tuy không được ghi nhận trên giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng cũng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, thông báo tại cơ quan đang ký kinh doanh;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty/ thành viên góp vốn/ cổ đông sáng lập về nội dung thay đổi. Quyết định phải ghi rõ điều chỉnh điều mấy trong Điều lệ công ty;
  • Riêng đối với các loại hình doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên phải có biên bản họp thể nhiện sự thống nhất về việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nội dung điều chỉnh sẽ được ghi nhận lên hệ thống cổng thông tin quốc gia và cấp Giấy phép mới cho doanh nghiệp. Lưu ý rằng di doanh nghiệp có điều chỉnh bất cứ thông tin gì thì mã số thuế/ mã số doanh nghiệp là không thay đổi và doanh nghiệp được quản lý dưới mã số này.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thủ tục đổi tên công ty TNHH một thành viên

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *