Thay đổi người đại diện theo pháp luật  trong doanh nghiệp TNHH

Thay đổi người đại diện theo pháp luật  trong doanh nghiệp TNHH Tóm tắt câu hỏi: Tư vấn LTL cho tôi hỏi, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp TNHH tiến hành như thế Xem thêm

Hợp đồng mua bán công ty TNHH

Hợp đồng mua bán công ty TNHH Trong nội bộ loại hình công ty TNHH, không tồn tại thuật ngữ mua bán công ty mà chỉ tồn tại thuật ngữ chuyển nhượng vốn điều lệ/phần vốn góp đối với từng biến thể. Xem thêm