Đổi tên doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng

Đổi tên doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng

Đổi tên doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng? Đổi tên có trở thành doanh nghiệp mới? Đổi tên doanh nghiệp có làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp với cơ quan quản lý, khách hàng và đối tác?

Đổi tên doanh nghiệp có trở thành một pháp nhân mới?

Đổi tên doanh nghiệp hay điều chỉnh bất cứ nội dung nào khác của Giấy phép đăng ký kinh doanh không khiến doanh nghiệp đó chết đi về mặt pháp lý và trở thành một doanh nghiệp mới. Vì doanh nghiệp từ thời điểm thành lập ban đầu đã được cấp cho một mã số thuế nhất định và chịu sự quản lý từ mã số này. Mã số thuế cũng chính là mã số doanh nghiệp. Mọi thông tin của doanh nghiệp cùng các lần thay đổi tên hoặc điều chỉnh các nội dung khác đều được ghi nhận.

Đây chính là điểm quan trọng mà một số ít doanh nghiệp thường nhầm lẫn. Vậy các giao dịch sau khi doanh nghiệp thay đổi tên sẽ như thế nào?

Đổi tên doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng?

Như phân tích ở trên. Đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát sinh trên các hợp đồng, giao dịch mà doanh nghiệp đã ký kết với đối tác, khách hàng. Nội dung hợp đồng luôn thể hiện các thông tin định danh doanh nghiệp, bao gồm cả mã số thuế/ mã số doanh nghiệp.

Khi đổi tên, doanh nghiệp cần là thủ tục thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất các thủ tục liên quan đến thuế để có thể xuất hóa đơn với tên mới theo quy định.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Đổi tên doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2016

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *